Back to All Events

Föreläsning om utformning av barn och elevers utemiljö, Teknologisk institut, Stockholm


Vilken kunskap är viktig att ha med sig som beställare av utemiljö vid om- och nybyggnad av förskolor och skolor? Vilket stöd finns i forskningsresultat och vad säger beprövad erfarenhet? Hur kan gården bli en stödjande och attraktiv plats för lek, hälsa och lärande?