Back to All Events

Informationsaffisch om upprustning av förskole- och skolgård


Nu är den informativa och inspirerande affischen från Boverket, Skolverket och Tankesmedjan Movium klar och kan beställas gratis hos Boverket. Affischen vänder sig till skolans huvudmän och till dess pedagoger, och ger idéer för upprustning av den egna gården inför ansökan för statsbidrag för upprustning. Checklista som kan användas för att inventera den egna gården medföljer, liksom före-efter illustrationer på en typskolgård.