Back to All Events

Movium faktablad nr 5 2017


Nytt faktablad om kvalitetssäkring av förskolegårdar och skolgårdar.

Boverket har skärpt kraven på att det skall finnas tillgängliga, omväxlande och ändamålsenliga utemiljöer för barn och unga. Hur gör förvaltningar, fastighetsägare och verksamhetsledare får att omsätta detta i praktiken? Detta nya faktablad ger överblick över kommunala planeringsverktyg som sjutton kommuner arbetat fram, samt en spaning på motsvarande arbete i Berlin, Tyskland. Faktabladet är skrivet tillsammans med Petter Åkerblom.