Back to All Events

SIPU temadag: Förvaltning som utvecklar kvaliteten på förskole- och skolgårdar


SIPU arrangerar två kursdagar och en temadag om förskole- och skolgårdar 18 - 20 april i Stockholm.

De två kursdagarna koncentrerar sig på planering och utformning, och temadagen på förvaltning. Petter Åkerblom från Tankesmedjan Movium leder både kurs och temadag med många föreläsare och studiebesök. Jag medverkar på temadagen den 20 april och föreläser om framgångsfaktorer för att förvalta gårdarna med barnperspektiv.  

Hela programmet hittar du här: http://www.sipu.se/courses/596-temadag-forvaltning-som-utvecklar-kvaliteten-pa-forskole-och-skolgardar