Back to All Events

Föredrag på internationell skolgårdskonferens i Lund 12-14 september


  • Stadshallen 9 Stortorget Lund, Skåne län, 222 23 Sverige (map)

Den femte världskonferensen om skolgårdsutveckling hålls i Lund i september! International Green Schoolgrounds Alliance (ISGA) i samarbete med Naturskolan i Lund, Tankesmedjan Movium, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun står som värdar för konferensen som i år har tema hälsa och lärande. Talare och konferensdeltagare från hela världen kommer att utbyta erfarenheter, inspireras och nätverka  under konferensens tre dagar. 

Läs mer om konferensen och talarna på konferenswebben: http://kfsk.se/greengrounds/

Läs mer om bakgrunden till konferensen i på Tankesmedjan Moviums hemsida: http://www.movium.slu.se/internationell-skolgardskonferens-halls-i-lund-2016