Back to All Events

Nypublicerat: Boverkets vägledning "Gör plats för barn och unga"


Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö - med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar.

Vägledningen syftar till att förtydliga friytans betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa samt vilka regelverk som gäller. Målet är att förbättra förutsättningarna så att alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang. Den riktar sig till dig som arbetar med fysisk planering, utformning och förvaltning.

Boverket har också tagit fram regler för friytans kvalitet och placering (BFS 2015:1 - FRI 1).

Jungmark landskapsarkitekt har medverkat i vägledningen som delförfattare i de kapitel som beskriver utformning och delaktighet.

Boken kan beställas eller laddas ner här: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga1/