Back to All Events

Boverket och moviums konferens "Gör plats för barn och unga" 3-4 juni, Sundbyberg


 

Vägledningen "Gör plats för barn och unga" har under 2014-2015 tagits fram av Boverket och movium som stöd till planering, utformning och förvaltning av barns utemiljöer på förskolor och skolor. På konferensen medverkar internationella föredragshållare, vägledningen presenteras och det blir paneldebatt och studiebesök. 

Jag medverkar och berättar om SKLs nypublicerade skrift Skolgård - förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar i ett seminarium. SKLs skrift är både en kunskapssammanställning och en inspirationsskrift som vänder sig till fastighetsorganisationerna. Goda exempel presenteras från olika kommuners arbete att utveckla nya arbetssätt, och skriften ger också konkreta råd om hur fastighetsorganisationerna kan ta aktiv del i att driva utvecklingen mot att utveckla barns utemiljöer med barnperspektiv. 

Klicka på länken för mera info, anmälan och program!

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/gor-plats-for-barn-och-unga/