Back to All Events

Nypublicerat: SKLs skrift "SKOLGÅRDEN - förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar"


SKLs skrift SKOLGÅRDEN, förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar är nu publicerad och ute till försäljning. Författare Lena Jungmark, Jungmark Landskapsarkitekt och Petter Åkerblom, Tankesmedjan Movium

Skriften riktar sig till landets fastighetsorganisationer, och tar avstamp i den allt viktigare roll grdarna spelar för barn, vars egentid utomhus minskar alltmer. Skriften innehåller en kunskapsdel som belyser hur viktig utemiljön är för barns utveckling. Fastighetsorganisationens utmaningar beskrivs, och genom goda exempel får vi ta del av hur olika kommuner utvecklat sin organisation och sitt uppdrag i riktning mot ett tydligare barnperspektiv. Skriften avslutas med framgångsfaktorer för kommunerna med särskilt fokus på fastighetsorganisationens roll.