Back to All Events

Konferens "Hur gör vi plats för barn o unga?"


Konferens i Malmö, St Gertrud för er som planerar och förvaltar utemiljöer för barn.

Jag kommer  att hålla föredrag om arbetet med Sveriges Kommuner o landstings skrift "Skolgården" och berätta om de framgångsfaktorer arbetet ledde fram till. 

Konferensen anordnas i samarbete mellan naturskolorna i Malmö och Lund.

Anmälan senast 1 oktober  här!