Movium faktablad nr 5 2017
Dec
18
to Mar 31

Movium faktablad nr 5 2017

Nytt faktablad om kvalitetssäkring av förskolegårdar och skolgårdar.

Boverket har skärpt kraven på att det skall finnas tillgängliga, omväxlande och ändamålsenliga utemiljöer för barn och unga. Hur gör förvaltningar, fastighetsägare och verksamhetsledare får att omsätta detta i praktiken? Detta nya faktablad ger överblick över kommunala planeringsverktyg som sjutton kommuner arbetat fram, samt en spaning på motsvarande arbete i Berlin, Tyskland. Faktabladet är skrivet tillsammans med Petter Åkerblom.

View Event →
Informationsaffisch om upprustning av förskole- och skolgård
Apr
24
to Dec 22

Informationsaffisch om upprustning av förskole- och skolgård

Nu är den informativa och inspirerande affischen från Boverket, Skolverket och Tankesmedjan Movium klar och kan beställas gratis hos Boverket. Affischen vänder sig till skolans huvudmän och till dess pedagoger, och ger idéer för upprustning av den egna gården inför ansökan för statsbidrag för upprustning. Checklista som kan användas för att inventera den egna gården medföljer, liksom före-efter illustrationer på en typskolgård.  

View Event →
Föredrag på internationell skolgårdskonferens i Lund 12-14 september
Sep
12
to Sep 14

Föredrag på internationell skolgårdskonferens i Lund 12-14 september

Den femte världskonferensen om skolgårdsutveckling hålls i Lund i september! International Green Schoolgrounds Alliance (ISGA) i samarbete med Naturskolan i Lund, Tankesmedjan Movium, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun står som värdar för konferensen som i år har tema hälsa och lärande. Talare och konferensdeltagare från hela världen kommer att utbyta erfarenheter, inspireras och nätverka  under konferensens tre dagar. 

Läs mer om konferensen och talarna på konferenswebben: http://kfsk.se/greengrounds/

Läs mer om bakgrunden till konferensen i på Tankesmedjan Moviums hemsida: http://www.movium.slu.se/internationell-skolgardskonferens-halls-i-lund-2016

View Event →
SIPU temadag: Förvaltning som utvecklar kvaliteten på förskole- och skolgårdar
Apr
18
to Apr 20

SIPU temadag: Förvaltning som utvecklar kvaliteten på förskole- och skolgårdar

SIPU arrangerar två kursdagar och en temadag om förskole- och skolgårdar 18 - 20 april i Stockholm.

De två kursdagarna koncentrerar sig på planering och utformning, och temadagen på förvaltning. Petter Åkerblom från Tankesmedjan Movium leder både kurs och temadag med många föreläsare och studiebesök. Jag medverkar på temadagen den 20 april och föreläser om framgångsfaktorer för att förvalta gårdarna med barnperspektiv.  

Hela programmet hittar du här: http://www.sipu.se/courses/596-temadag-forvaltning-som-utvecklar-kvaliteten-pa-forskole-och-skolgardar

View Event →
Teknologinstitutet: Framtidens skol och förskolegårdar
Mar
14
to Mar 15

Teknologinstitutet: Framtidens skol och förskolegårdar

Kurs "Om - och tillbyggnad av skolmiljöer" arrangeras den 14-15 mars  i Stockholm av Teknologinstitutet.

Jag medverkar dag två och skall föreläsa om "Så skapar du en pedagogisk och inspirerande utemiljö – avgörande för barns utveckling, hälsa och välmående". 

Program och anmälan hittar du via denna länk: http://www.teknologiskinstitut.se/ny-och-ombyggnation-av-skolmiljoer-2016/k3849?cms.query=skolg%E5rd

View Event →
Nov
12
to Nov 13

Konferens "Hur gör vi plats för barn o unga?"

Konferens i Malmö, St Gertrud för er som planerar och förvaltar utemiljöer för barn.

Jag kommer  att hålla föredrag om arbetet med Sveriges Kommuner o landstings skrift "Skolgården" och berätta om de framgångsfaktorer arbetet ledde fram till. 

Konferensen anordnas i samarbete mellan naturskolorna i Malmö och Lund.

Anmälan senast 1 oktober  här!

 

 

View Event →
Oct
5
12:00 PM12:00

Pecha Kucha föreläsning på Skånes plan och byggdag

Föreläsning i Pecha kuchaformat under eftermiddagen på Kommunförbundet skånes årliga arrangemang Skånes Plan och Byggdag. Föreläsningen kommer att handla om barnperspektiv i planering utformning och förvaltning, och beröra både Boverkets Vägledning Gör plats för barn och unga, och SKLs skrift Skolgården. 

För mer information och anmälning klicka här:  http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/skanes-plan-och-byggdag-2015/

View Event →
Nypublicerat: SKLs skrift "SKOLGÅRDEN - förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar"
Jun
5
to Jun 1

Nypublicerat: SKLs skrift "SKOLGÅRDEN - förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar"

SKLs skrift SKOLGÅRDEN, förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar är nu publicerad och ute till försäljning. Författare Lena Jungmark, Jungmark Landskapsarkitekt och Petter Åkerblom, Tankesmedjan Movium

Skriften riktar sig till landets fastighetsorganisationer, och tar avstamp i den allt viktigare roll grdarna spelar för barn, vars egentid utomhus minskar alltmer. Skriften innehåller en kunskapsdel som belyser hur viktig utemiljön är för barns utveckling. Fastighetsorganisationens utmaningar beskrivs, och genom goda exempel får vi ta del av hur olika kommuner utvecklat sin organisation och sitt uppdrag i riktning mot ett tydligare barnperspektiv. Skriften avslutas med framgångsfaktorer för kommunerna med särskilt fokus på fastighetsorganisationens roll.    

View Event →
Jun
3
to Jun 4

Boverket och moviums konferens "Gör plats för barn och unga" 3-4 juni, Sundbyberg

 

Vägledningen "Gör plats för barn och unga" har under 2014-2015 tagits fram av Boverket och movium som stöd till planering, utformning och förvaltning av barns utemiljöer på förskolor och skolor. På konferensen medverkar internationella föredragshållare, vägledningen presenteras och det blir paneldebatt och studiebesök. 

Jag medverkar och berättar om SKLs nypublicerade skrift Skolgård - förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar i ett seminarium. SKLs skrift är både en kunskapssammanställning och en inspirationsskrift som vänder sig till fastighetsorganisationerna. Goda exempel presenteras från olika kommuners arbete att utveckla nya arbetssätt, och skriften ger också konkreta råd om hur fastighetsorganisationerna kan ta aktiv del i att driva utvecklingen mot att utveckla barns utemiljöer med barnperspektiv. 

Klicka på länken för mera info, anmälan och program!

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/gor-plats-for-barn-och-unga/

View Event →
Nypublicerat: Boverkets vägledning "Gör plats för barn och unga"
Jun
1
to Jun 1

Nypublicerat: Boverkets vägledning "Gör plats för barn och unga"

Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö - med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar.

Vägledningen syftar till att förtydliga friytans betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa samt vilka regelverk som gäller. Målet är att förbättra förutsättningarna så att alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang. Den riktar sig till dig som arbetar med fysisk planering, utformning och förvaltning.

Boverket har också tagit fram regler för friytans kvalitet och placering (BFS 2015:1 - FRI 1).

Jungmark landskapsarkitekt har medverkat i vägledningen som delförfattare i de kapitel som beskriver utformning och delaktighet.

Boken kan beställas eller laddas ner här: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga1/

View Event →