Om verksamheten:

Upplevelsen av att vara utomhus är sinnlig. Ljus, dofter och ljud förändras ständigt och stimulerar våra sinnen. Växter, mark, vatten och byggnader skapar skala, gränser och rum som vi omedvetet eller medvetet förhåller oss till.

Varje plats har sina specifika kvaliteter och förutsättningar. Som landskapsarkitekt vill jag observera, registrera och utveckla platsens potential. Med fantasi och med känsla för hur delar skapar en helhet kan byggnadsverk, mark, material, vegetation och konstnärliga element sättas samman och förändra en plats.

Att skapa platser för människor har under 15 år stått i fokus för verksamheten i Jungmark landskapsarkitekt. 

Att låta människors kreativitet ta plats i det offentliga rummet, att skapa platser med människor har de senaste åren intresserat mig alltmer. Hur kan man exempelvis erbjuda barn och unga delaktighet i planering och utformning? Det upptar alltmer mina tankar och präglar min verksamhet. 

De senaste på åren har jag ägnat åt att vara skribent för i olika sammanhang för Tankesmedjan Movium, SLU.

 

Målsättningen för Jungmark landskapsarkitekt är:

   att genom utredningsuppdrag och text/bild framställning bidra till debatt, kunskaps- och ämnesutveckling speciellt kring barns utemiljöer.

   att utforma platser med blick för dess potential och kvalitet och med brukarens behov i fokus

   att med erfarenhet och kunskap om sociala, biologiska, estetiska och tekniska frågor lösa gestaltningsproblem med kreativitet men med ett professionellt slutresultat. 

 

 

Välkommen att höra av dig!